Leger Des Heils – platen

Voor het Leger Des Heils ontwikkelde ik 5 platen na een aantal interne brainstom-sessies. De platen leggen de visie van GWCA op wijkzorg vast op het niveau van deelnemer, medewerker en organisatie. Deze platen zijn vervolgens intern gepresenteerd.